Tillbaka till bloggen

Odlingsguide: Hur man odlar Fackellilja (Kniphofia)

Odlingsguide: Hur man odlar Fackellilja (Kniphofia)

Fackellilja är även känd under sitt vetenskapliga namn, Kniphofia. En vacker och strålande växt som kan ge liv och färg till din sommarträdgård. Den är lätt att odla, så om du letar efter ett sätt att lysa upp ditt landskap men inte har så mycket erfarenhet av trädgårdsarbete eller växter i allmänhet, kan detta vara det perfekta alternativet för dig!

Kniphofias är från Sydafrika. De har en preferens för full sol, även om de kan tolerera lite lätt skugga, särskilt i varma klimat. Om du vill odla fackelliljor för blommor kan du plantera dem på våren. De växer bäst i fuktig men väldränerande jord, men när de väl är etablerade kan de tolerera många typer av jordar.

Ta reda på hur du odlar de populära perennerna, Fackelliljor, här!

Välj en lämplig plats:

 • Fackelliljan trivs i full sol, så välj en plats i din trädgård som får minst sex timmar direkt solljus dagligen.
 • Se till att jorden är väldränerad, eftersom fackelliljor föredrar måttligt bördig, lätt sur till neutral jord.

Förbered jorden:

 • Innan plantering, ändra jorden med organiskt material som kompost för att förbättra dränering och fertilitet.
 • Om jorden är tung och dåligt dränerad, överväg att lägga till sand eller perlite för att förbättra dräneringen.

Plantering av Fackellilja:

 • Fackelliljor förökas vanligen genom delning av rötterna. Börja med att skaffa en frisk, etablerad planta.
 • Gräv ett hål som är något större än plantans rot.
 • Placera plantan i hålet och se till att huvudroten (där rötterna möter bladen) är i nivå med markytan.
 • Fyll igen hålet med jord och pressa försiktigt ihop jorden runt plantan.
 • Placera flera fackelliljor minst 45 cm från varandra för att möjliggöra deras fullvuxna storlek.

Bevattning och fukt:

 • Vattna nyplanterade fackelliljor ordentligt och regelbundet tills de har etablerat sig.
 • När de väl är etablerade är fackelliljor ganska torktoleranta. Vattna dem djupt men sällan, så att de översta centimetrarna av jorden torkar mellan vattningarna.
 • Undvik att övervattna eller låta jorden bli vattendränkt, eftersom det kan orsaka rotröta.

Kompost och ogräsbekämpning:

 • Applicera ett lager av organisk kompost runt plantans bas för att bevara fukt, blockera ogräs och reglera marktemperaturen.
 • Håll komposten några centimeter från plantans rot för att förhindra överflödig fukt och potentiell röta.

Gödsling:

 • Fackelliljor behöver i allmänhet inte gödslas särskilt mycket. Du kan dock sprida ett balanserat, långsamt frigörande gödselmedel tidigt på våren för att främja en sund tillväxt.
 • Undvik gödselmedel med hög kvävehalt, eftersom de kan främja bladtillväxt på bekostnad av blommor.

Underhåll och beskärning:

 • Ta bort utblommade blommor för att uppmuntra nya blommor och för att bibehålla ett snyggt utseende.
 • På senvintern eller tidig vår, ta bort alla skadade eller döda blad från stammen av växten.
 • Dela grupper av fackelliljor med några års mellanrum för att förhindra att det blir överbevuxet och för att bibehålla deras kraft.

Vintervård:

 • Fackelliljor är i allmänhet tåliga växter. I kallare regioner kan de dock dra nytta av vinterskydd.
 • Applicera ett lager av kompost runt stammen på senhösten för att isolera rötterna och skydda dem från frost.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du framgångsrikt odla fackelliljor och njuta av deras fantastiska blommor i din trädgård. Kom ihåg att följa de specifika skötselkraven för den specifika Kniphofia-sorten du har, eftersom de kan ha små variationer i sina preferenser.

Hur man odlar Fackellilja (Kniphofia)

Möt Ben, vår specialist på blomsterlökar
Möt Ben, vår specialist på blomsterlökar

Har du utmaningar med trädgårdsarbetet?

Skicka dina frågor till mig! eller läs mer om mig.