Tillbaka till bloggen

Odlingsguide: Hur man odlar daglilja (Hemerocallis)

Dagliljor, vetenskapligt kända som Hemerocallis, är örtartade fleråriga växter som tillhör familjen Asphodelaceae. De är populära trädgårdsblommor som är kända för sin attraktiva och livfulla blomning, som bara varar en dag, därav namnet "daglilja". Men varje dagliljas blomstjälk producerar vanligtvis flera knoppar, vilket resulterar i en kontinuerlig visning av blommor i flera veckor.

Dagliljor har långa, bandliknande blad som bildar täta klumpar. Bladen är vanligtvis gröna, men vissa sorter har brokiga eller mörkare blad. Blomstjälkarna, eller stjälkarna, kommer ut från mitten av bladverket och bär flera knoppar som öppnar sig i följd.

Dagliljor anses vara lätta att odla och kräver relativt lite underhåll. De är anpassningsbara till ett brett spektrum av klimat och markförhållanden, vilket gör dem lämpliga för olika regioner och trädgårdstyper. Ta reda på mer om hur du odlar dessa utmärkta blommor!

Välja en planteringsplats: Dagliljor trivs i full sol men kan tolerera halvskugga. Välj en plats med väldränerande jord för att undvika vattendränkta rötter. Jorden ska vara rik och lerig.

Förbereda jorden: Innan du planterar, förbered jorden genom att ta bort ogräs eller skräp och införliva organiskt material, som kompost eller gödsel, för att förbättra jordens fertilitet och struktur.

Blötläggning av rötterna: När du får de bara rötterna, blötlägg dem i vatten i ungefär en timme före plantering. Detta hjälper till att återfukta rötterna och förbereda dem för plantering.

Plantera rötterna: Följ dessa steg för att plantera rötterna korrekt:

  1. Gräv ett hål: Gör ett hål i den förberedda jorden som är tillräckligt stort för att rötterna ska få plats utan att trängas.
  2. Placera ut rötterna: Placera de rötterna i hålet och sprid ut dem jämnt.
  3. Rätt djup: Se till att kronan (där rötterna möter stammen) är placerad precis under markytan. Gräv inte ner kronan för djupt, eftersom det kan leda till röta.
  4. Fyll igen hålet: Fyll igen hålet med jord och tryck försiktigt ned den för att avlägsna luftfickor runt rötterna.

Vattning: Efter plantering, vattna dagliljorna ordentligt för att sätta jorden runt rötterna. Se till att jorden förblir konstant fuktig under etableringsperioden. Vattna djupt men mindre ofta för att uppmuntra stark rottillväxt.

Kompost: Applicera ett lager av organisk kompost, såsom strimlad bark eller halm, runt de nyplanterade dagliljorna. Kompost hjälper till att behålla markfuktigheten, undertrycka ogräs och reglera marktemperaturen.

Underhåll: Dagliljor är relativt lättskötta, men det finns några viktiga delar för att hålla dem friska och blomstrande:

Vattning: Under torra perioder, vattna dagliljorna regelbundet och ge cirka 1 tum vatten per vecka.

Gödsling: Ge växterna ett balanserat gödningsmedel med långsam frisättning tidigt på våren när de börjar växa. Undvik övergödning, eftersom det kan leda till överdriven lövtillväxt och färre blommor.

Beskäring: När varje blomma har blommat färdigt, ta bort de använda blomstjälkarna för att uppmuntra kontinuerlig blomning och förhindra fröproduktion.

Delning: Dagliljor tenderar att föröka sig och bilda täta klumpar med tiden. Dela plantorna vart 3:e till 4:e år tidigt på våren eller efter blomningen för att bibehålla deras livskraft.

Skadedjur och sjukdomar: Dagliljor är relativt resistenta mot skadedjur och sjukdomar. Håll dock utkik efter vanliga problem som bladlöss och sniglar. Inspektera växterna regelbundet och ta itu med eventuella problem omedelbart.

Genom att följa dessa steg och ge adekvat skötsel kommer du att kunna njuta av en livfull display av dagliljor i din trädgård, vilket ger skönhet och färg under hela växtsäsongen.

Möt Ben, vår specialist på blomsterlökar
Möt Ben, vår specialist på blomsterlökar

Har du utmaningar med trädgårdsarbetet?

Skicka dina frågor till mig! eller läs mer om mig.